Leto izdelave projekta: 2020,

Odgovorni vodja: Danijela Kure Kastelc, uni., dipl. inž. arh.

Sodelavci za področje arhitekture: Matej Kure, dipl. vizual. umet.

Področje gradbenih konstrukcij: Živko Franko, univ. dipl. inž. gradb.

Lokacija: Črnomelj, Občina Črnomelj, Slovenija

3D prikazi: Dejan Durini, dipl. inž. grad.

VEČ