Leto izdelave projekta: 2019, leto izvedbe: 2020

Odgovorni vodja projekta: Danijela Kure Kastelc, univ. dipl. inž. Arh.

Soavtorji: Matej Kure, dipl. vizual. Umet.,  Davor Kacin grad. teh.

Lokacija: Dobliče

Leto: 2019 – 2021

Naročnik: Krajevna skupnost Dobliče

VEČ