Leto izdelave projekta: 2016- 2018, leto izvedbe: 2018

Odgovorni vodja: Danijela Kure Kastelc, uni., dipl. inž. arh.

Sodelavci za področje arhitekture: Davor Kacin, Matej Kure, dipl. vizual. umet.

Področje gradbenih konstrukcij: Živko Franko, univ. dipl. inž. gradb.

Področje elektroinstalacij: Boštjan Mikec, dipl. inž. el.

Področje strojnih instalacij: Saša Aljoše Čič, univ. dipl. inž. stroj., Blaž Breščak

Lokacija: Črnomelj, Občina Črnomelj, Slovenija

Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Vodja projekta pri naročniku: Jože Migalič, Oddelek za družbene dejavnosti

Fotografija z letala: Tomislav Urh

Fotografije hodnika: Boštjan Pucelj

VEČ