Leto izdelave projekta: 2021, leto izvajanja: 2022

Odgovorni vodja: Danijela Kure Kastelc, uni., dipl. inž. arh.

Sodelavci za področje arhitekture: Davor Kacin, grad. teh.,Matej Kure, dipl. vizual. umet.

Področje gradbenih konstrukcij: Živko Franko, univ. dipl. inž. gradb.

Področje elektroinstalacij: Dušan Absec, dipl. inž. el.

Področje strojnih instalacij: Marjan Pureber, stroj. teh.

Lokacija: Primostek, Občina Metlika, Slovenija

3D prikazi: Dejan Durini, dipl. inž. grad.

VEČ