SD OPN Občine Podlehnik, (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 41/2021); za tega ena referenčna grafična priloga, ki se lahko pokaže skupaj z referencami naštetimi npr.