Leto izdelave projekta: 2020- 2021,

Odgovorni vodja: Danijela Kure Kastelc, uni., dipl. inž. arh.

Sodelavci za področje arhitekture: Davor Kacin, grad. teh., Matej Kure, dipl. vizual. umet.

Področje gradbenih konstrukcij: Živko Franko, univ. dipl. inž. gradb.

Področje elektroinstalacij: Dušan Absec, dipl. inž. el.

Področje strojnih instalacij: Marjan Pureber, stroj. teh.

Lokacija: Vinica, Občina Črnomelj, Slovenija

Naročnik: Tihomir Skoliber, Metlika

Fotografija z drona: Uroš Raztresen

Fotografije objekta: Tihomir Skoliber, Sapo d.o.o.

3D prikazi: Dejan Durini, dipl. inž. grad.

VEČ