Leto izdelave projekta: 2021- 2022

Odgovorni vodja: Danijela Kure Kastelc, uni., dipl. inž. arh.

Sodelavci za področje gradbeništvo: Marko Stopar, dipl. inž. grad.

Sodelavci za področje krajinske arhitekture: Martina Auguštin, dipl. inž. kraj. arh.

Področje gradbenih konstrukcij: Živko Franko, univ. dipl. inž. gradb.

Področje elektroinstalacij: Dušan Absec, dipl. inž. el.

Lokacija: Črnomelj, Občina Črnomelj, Slovenija

Naročnik: Občina Črnomelj

VEČ