Občinski podrobni prostorski načrti – OPPN, za selitve kmetij

  1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu (Uradni list RS, št. 69/2019);
  2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem (Dolenjski uradni list RS, št. 29/2019);

Občinski podrobni prostorski načrti – OPPN

1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora DRE_2 v Drenovcu (Uradni list RS, št. 58/2022);
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica št. 2;
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PO5 v Občini Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/2021);
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično območje Dolenjci (Uradni list RS, št. 28/2021);
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko cono Gradac (Uradni list RS, št. 74/2017);
6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kočevje (Uradni list RS, št. 2/2015);
7. o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje Podlog (Uradni list RS, št. 47/2013);
8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje »Podzemelj – sever« (Uradni list RS, št. 22/2017);
9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Semiška cesta (Uradni list RS, št. 43/2018);
10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kmetija pri Vražjem kamnu (Uradni list RS, št. 55/2014);