OPN Občine Podlehnik, podizvajalec podjetja Oikos, svetovanje za razvoj d.o.o., (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 44/2014)